همایش ها ونمایشگاه ها

شرکت تولیدی و صنعتی سینجر در راستای سیاست مشتری مداری اقدام به برگزاری سمینارهای منطقـه ای و شرکت در نمایشگاه هــای تخصصی لـوازم خانگی در سطح کشــور می نماید. از طریق شرکت در این نمایشگاه ها مدیران واحدهای مختلف شرکت از قبیل واحد خدمات پس از فروش، واحد فروش، واحد روابط عمومی و ... می توانند به صورت مستقیم با مشتریان محصولات سینجر روبرو شده و پاسخگوی انتقادات و پیشنهدات آن ها باشند.

برای مشاهده گزارش تصویری هر یک از نمایشگاه ها روی لینک مربوط به آن کلیک نمایید.